BIODESIGN FINLAND

Innovating Medical Technologies in Interdisciplinary Teams

#

Biodesign Finland - pureutumista sairaalan haasteisiin startupein - Metropolia mukana ensimmäistä kertaa

Metropolia, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat rekrytoineet neljä henkilöä yhdeksäksi kuukaudeksi Biodesign Finland -projektiin. Hanke alkoi maaliskuun alussa ja kestää vuoden loppuun.

Biodesign Finland -projekti pohjautuu Stanfordin yliopistossa kehitettyyn konseptiin. Hanke pyrkii kehittämään teknisiä, kaupallistettaviksi sopivia ratkaisuja sairaaloiden käytännön tarpeisiin tarjoamalla valitulle tiimille koulutusta sairaalaympäristössä ja luomalla uutta yritystoimintaa.

Biodesign hankkeen projektipäällikkö, Aalto yliopiston apulaisprofessori Heikki Nieminen muistutti hankkeen kick off-tapaamisessa, että innovaatioon liittyy laatikon ulkopuolelta katsominen. Pitkäjänteisyys ja erehtyminen kuuluvat innovaatio- ja startup-toimintaan. ”Tässä pyritään saamaan tulokseksi jotain, millä on merkitystä ja vietyä se sairaalan käyttöön. Tarkoitus on myös saada ideat kaupallistettua laajasti”, Heikki Nieminen lisäsi.


Onnistunut hanke mahdollistaa startup-yrityksen perustamisen tai yritysyhteistyön
Tehtävään valitut henkilöt ovat osa tiimiä, joka koostuu yhdestä lääkäristä ja kolmesta
teknisen/taideteollisen/teknis-kaupallisen koulutuksen saaneesta henkilöstä. Alkukoulutuksen jälkeen
ryhmä viettää kuukauden sairaalayksikössä Meilahdessa sen toimintaan perehtyen ja havaintoja tehden.

Tehtävänä on määritellä jopa satoja tarpeita, joita ei ole ratkaistu työyhteisössä optimaalisella tavalla.
Työryhmä erottaa tarpeista kaikkein tärkeimmät ja ratkaistavissa olevat. Lopulta tiimi valitsee yhden
tarpeen, johon se ryhtyy kehittämään teknistä ratkaisua kliinistä käyttöä ja kaupallistamista varten.
Kehitysvaiheessa tiimi saa tukea mentoriverkostolta sekä eri alojen asiantuntijoilta. Onnistunut hanke voi
jatkua Biodesign-yhteisön tuella tarjoten osallistujille mahdollisuuden perustaa tulosten pohjalta startup-
yritys. Mahdollisuus on myös viedä kehitetty idea ja tekniset ratkaisut olemassa oleviin yrityksiin.
”Olemme saaneet kaksi ryhmää menestyneesti toimimaan, tämä on nyt kolmas kierros. Tiimin jäsenet
saavat tässä ainutlaatuisen koulutuksen. Vaikka yritystoimintaa hankkeen lopussa ei syntyisikään, tästä
on hyötyä sairaalalle. Ihmisten ja potilaiden hyväksi tätä ennen kaikkea tehdään”, Biodesign-hankkeen
johtoryhmän puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston edustaja Risto Ilmoniemi kertoi hankkeen kolmannen
kierroksen ensimmäisessä kick off -tapaamisessa.
Kolmannella kierroksella on mukana myös ensimmäistä kertaa Metropolia ammattikorkeakoulu.
”Metropolia pystyy monialaisena ammattikorkeakouluna kattamaan startup-maailmassa kaikki tärkeät
alat, kuten liiketalouden, tekniikan, terveys- ja hoitoalan sekä kulttuurin”, yliopettaja Päivi Haho
Metropoliasta kuvaili. ”Tämän hankkeen kautta haemme verkostoja ja kumppanuuksia. Hankkeesta
saattaa kummuta opinnäytetyön aiheita, joita voisi linkittää jatkossa opiskelijoillemme. Metropoliassa on
myös menossa Pre-Startup Program, joka koulii opiskelijoita startup-osaamiseen ja ajatteluun”, Päivi
Haho kuvasi Metropolian tavoitteita hankkeelle.

Uudella Biodesign-tiimillä paljon kokemusta, vahva halu kokeilla uutta ja halu parantaa maailmaa
”Kun näin ilmoituksen tästä hankkeesta, huomasin, että tämä on juuri minulle. Haluan kokeilla jotain
uutta, tiimiin valittu lääkäri Tuomas Klockars kuvaili. Sakari Lukkarinen on toiminut seitsemän vuotta
tieto- ja viestintätekniikan ja hyvinvointiteknologian lehtorina Metropoliassa. ”Tämä hanke on
ainutlaatuinen tilaisuus hypätä itse kehittäjän rooliin ja katsoa mitä tapahtuu”, Sakari kertoi innostuneena.
Yksi tiimin insinöörijäsenistä Tuomas Hyytiä sanoi kiinnostuvansa monista asioista. ”Pidän itse
tekemisestä ja uuden oppimisesta ja mielenkiintoisten ihmisten tapaamisesta. Uudet haasteet
kiinnostavat”, hän kuvaili. Elina Palovuori on tekstiiliasiantuntija ja kuitu-ja tekstiilitekniikan diplomi-
insinööri. ”Olen kiinnostunut tekstiilin rakenteista ja tehnyt paljon tuotekehitystyötä. Tässä projektissa on
selkeästi paljon opittavaa, mutta koen, että myös itselläni on annettavaa. Halu parantaa maailmaa ajoi
minut hakemaan tähän hankkeeseen”, Elina kertoi.

Vuoden 2018 tiimi, ”Biodesign Innovation Fellows”: Sakari Lukkarinen (vas.), Tuomas Hyytiä, Elina
Palovuori ja Tuomas Klockars.

2018 tiimin kehittämisen kohteena on neurologian klinikka Meilahden sairaalassa. ”Uskon, että
Biodesign hanke auttaa kehittämään Neurologian klinikkaa ja pitämään yllä mainetta maailman
parhaimpana ja laadukkaampana yksikkönä. Toiveena on, että löytyisi hyviä kehitysideoita, jotka
parantavat potilastoimintaa ja helpottavat työtämme. Olisi myös hienoa, jos hankkeen kautta löytyisi jokin
isompi asia, jota lähdetään kehittämään. Esimerkiksi kuvantamista voisi automatisoida, jotta aivojen
vaurioiden arviointia voisi parantaa”, Sami Curtze Meilahden neurologian klinikalta kuvaili toiveitaan
hankkeelle.

Edellisten vuosien tiimit sparraajina
Vuoden 2016 ja 2017 Biodesign-tiimit kertoivat omia kokemuksiaan ja antoivat eväitä uudelle tiimille.
Kannattaa tuoda järjettömätkin ajatukset esiin rohkeasti. Tiimin oma mielenkiinto on tärkeää. Jos kaikki
tiimin jäsenet ovat kiinnostuneita aiheesta, sitä kannattaa lähteä viemään eteenpäin. ”Lähtekää rohkeasti
viemään eteenpäin ideaanne, minkä valitsettekin”, vuoden 2016 tiimin innovaation parissa edelleen
työskentelevä Katja Ivanitskiy kannusti.
”Tämä on mahtava mahdollisuus teille tiimiläisille”, Risto Ilmoniemi kiteytti hyvin sujuneen ja selvästi innostusta huokuneen kick off-tilaisuuden.

Lue lisää Biodesign Finland -hankkeesta

Artikkeli julkaistu alunperin Metropolian AMK:n verkkosivuilla

http://www.metropolia.fi/ajankohtaista/uutiset/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6208&cHash=d83dc3ab9573c1f65c168c7ca050bbcd