BIODESIGN FINLAND

Innovating Medical Technologies in Interdisciplinary Teams

We are looking for fellows for the next Biodesign Finland project. As the successful immersion in the hospital environment requires fluent Finnish skills, the recruitment announcement is posted only in Finnish.

Neljä paikkaa Biodesign Finland -projektissa

Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitokselle, Helsingin yliopistoon, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) sekä Metropolia ammattikorkeakouluun haetaan yhteensä neljää henkilöä määräajaksi (9 kk) 1.3.2018 alkavaan Biodesign Finland -projektiin.

Tehtäväkuvaus

Biodesign Finland -projekti pohjautuu Stanfordin yliopistossa kehitettyyn konseptiin (Yock et al., Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies 2nd Edition, Cambridge Univ. Press 2015; http://biodesign.stanford.edu/). Hanke pyrkii kehittämään teknisiä, kaupallistettaviksi sopivia ratkaisuja sairaaloiden käytännön tarpeisiin tarjoamalla monialaiselle työryhmälle koulutusta sairaalaympäristössä ja luomalla uutta yritystoimintaa. Tulet olemaan osa tiimiä, joka koostuu yhdestä lääkäristä ja kolmesta teknisen/taideteollisen/teknis-kaupallisen koulutuksen saaneesta henkilöstä. Alkukoulutuksen jälkeen ryhmä viettää kuukauden sairaalayksikössä Meilahdessa sen toimintaan perehtyen ja havaintoja tehden. Tämän immersiojakson jälkeen tehtävänä on määritellä tehtyjä havaintoja analysoimalla n. 100 tarvetta, joita ei ole vielä ratkaistu optimaalisella tavalla. Työryhmä käy tarpeet läpi ideapalavereissa niitä analysoiden ja erottaen kaikkein tärkeimmät ja ratkaistavissa olevat. Lopulta tiimi valitsee yhden tarpeen, johon se ryhtyy kehittämään teknistä ratkaisua kliinistä käyttöä ja kaupallistamista varten. Ideapalavereissa ja kehitysvaiheessa tiimi saa tukea mentoriverkostolta sekä eri alojen asiantuntijoilta. Projektiin sisältyy mahdollisuus vierailla Kaliforniassa (Berkeley, Stanford) oppimassa Biodesign-hankkeiden menestystekijöistä, mikäli se koetaan tehtävän kannalta hyödylliseksi.
Onnistunut hanke voi jatkua Biodesign-yhteisön tuella tarjoten osallistujille mahdollisuuden perustaa tulosten pohjalta startup-yritys tai viedä kehitetty idea ja tekniset ratkaisut olemassa oleviin yrityksiin.
Biodesign Finland -koulutus järjestetään yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, HUS:n ja Metropolia AMK:n kanssa. Vuonna 2016 toteutettuun ensimmäiseen Biodesign Finland ‑projektiin osallistunut työryhmä sai Tekesiltä 18 kuukauden jatkorahoituksen ideansa kaupallistamisen valmisteluun. Tekes-rahoituksen sai myös vuoden 2017 työryhmä (http://biodesignfinland.fi/news).

Hakijalta edellytetään

Edellytämme hakijalta soveltuvaa diplomi-insinöörin, maisterin tai lääketieteen lisensiaatin tutkintoa tai vastaavaa osaamistasoa (myös opintojensa loppuvaiheessa oleva opiskelija voi tulla kysymykseen), erinomaista suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa, ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja rohkeutta sitoutua tähän vaativaan tehtävään. Tehtävää täytettäessä otetaan huomioon myös hakijan kiinnostus yritystoiminnasta.

Hakeminen

Hakemus pyydetään jättämään 17.1.2018 mennessä Aalto-yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta (https://www.saimanet.com/aaltohome/aew.html?did=5900&lang=fi&job_id=1651&jc=6). Liitä hakemukseesi saatekirje, ansioluettelo, kopio tutkintotodistuksista, julkaisuluettelo, luettelo mahdollisista patenttihakemuksista sekä lista enintään kolmesta suosittelijasta.
Hakijan tulee pyytää suosittelijoita lähettämään suosituskirjeet 17.1.2018 mennessä apulaisprof. Heikki Niemiselle (heikki.j.nieminen@aalto.fi) ja sisällyttämään viestin otsikkoriville määreen ”Biodesign Finland” ja hakijan nimen.
Kaikki hakuasiakirjat on toimitettava suomen tai englannin kielellä pdf-muodossa.
Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä ja tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman nopeasti.
Aalto-yliopistolla, Helsingin yliopistolla ja HUS:lla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 20 000 opiskelijaa ja yli 400 professoria. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja yksi Euroopan parhaita yliopistoja. Se kuuluu Aalto-yliopiston strategisiin yhteistyökumppaneihin mm. lääketieteellisen tekniikan kehityksessä. Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on monilla osa-alueillaan ehdotonta huippua maailmassa.

HUS

Meilahden kampuksella sijaitseva Helsingin yliopistollinen sairaala on kansainvälisesti korkeatasoinen yliopistosairaala, joka tekee kliinisen palvelun lisäksi huomattavaa tieteellistä ja kliinistä kehitystyötä.


Metropolia AMK

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Opiskelijoita Metropoliassa on 16 700 ja tutkinto-ohjelmia kaikkiaan 67, joista 12 englanninkielisiä.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy järjestävien organisaatioiden palkkauskäytäntöjen mukaan.

Lisätietoja

Lisätietoja hausta antavat Biodesign Finland -hankkeen projektipäällikkö apulaisprof. Heikki Nieminen (heikki.j.nieminen@aalto.fi), tutkimusjohtaja prof. Anne Pitkäranta (anne.pitkaranta@hus.fi) ja prof. Sampsa Vanhatalo (sampsa.vanhatalo@helsinki.fi). Biodesign Finland -hanketta esitellään sivustolla www.biodesignfinland.fi.